TJÄNSTER

NAPRAPATI

“Jag utformar en effektiv behandlingsplan efter dina behov och hjälper dig på bästa sättgenom en kombination av behandling, träning och utbildning”.


Vad är naprapati?
Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik,
manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och
stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och
minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.
Naprapati kan innefatta allt från manuella tekniker såsom ledbehandling med mobilisering och manipulation, nålbehandling, mjukdelsbehandling, stretching, nervmobilisering mm. Sen utgår någon form av rehabilitering och träning som är anpassad efter dina besvär och behov.
Dessutom ingår alltid någon form av rådgivning och patientutbildning, vilket innefattar allt som information kring prognos eller hur du som individ kan tänka kring dina besvär mm.


Varför naprapati?

Därför att det används för att effekt behandla, rehabilitera och förebygga
besvär och smärtor som är kopplade till dina rörelser. Det gäller alla från den som får ont i ryggen när du sitter på kontor, industriarbetaren med smärta i nacke och axlar eller
idrottaren som har skadat sitt knä.

REHAB

Efter en skada är rehabiliteringsträning en viktig del för att påskynda läkningsprocessen och för att återfå optimal funktion i området. Det handlar om att öka rörligheten, öka styrka och förmåga till stabilitet. Det är också en viktig del i processen att motverka återkommande eller nya besvär.

Hos Omnirehab hjälper vi dig att lägga upp träningsprogram med specifika övningar utformade för just dina besvär och behov för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du snabbt skall kunna återgå till tidigare aktivitet.


“Calm shit down, build shit up”

FYSTRÄNING

Vill du bli bättre på din idrott? Är du redo att göra jobbet som krävs? Vill du ta nästa steg och öka din fysiska kapacitet och profil? Då genomför vi en screening av dina förutsättningar, vi genomför fystester och hittar ditt nuläge och sedan bygger vi upp ett träningsprogram som
möter upp dina individuella förutsättningar och idrottens specifika kravprofil.


Hör av dig om du vill veta mer!